ZAPP


Prejdi na obsah

Jazykové kurzy  • Firma ZAPP, s.r.o ponúka jazykové kurzy anglického a španielskeho jazyka pre jednotlivcov i celé skupiny priamo na pracovisku alebo individuálne.


  • Vyučovanie anglického a španielskeho jazyka je zamerané na komunikatívne potreby uchádzačov ako aj ich aktuálny stupeň jazykovej úrovne.


  • Intenzita jazykového kurzu bude dohodnutá individuálne podľa vstupných testov a dosiahnutých vedomostí každého uchádzača.


  • Miesto a čas realizácie sa dohodne s príslušným uchádzačom.


  • Vyučovanie je založené na profesionálne vypracovanej metodike a zabezpečené kvalitným lektorom s dosiahnutým vzdelaním „PaedDr“ pedagogického smeru ako i s bohatými skúsenosťami doma i v zahraničí.


  • V prípade skupín ponúkame cenové zľavy.


  • Ponúkame možnosť odhlásenia alebo presunu výučby bez penalizácie


  • Príďte sa presvedčiť, že toto sú jazykové kurzy, ktoré Vás pripravia na reálnu komunikáciu, rešpektujúc zákonitosti procesu osvojovania si cieľového jazyka.

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu