ZAPP


Prejdi na obsah

Tlmočenie a preklady

Ponuka tlmočníckych a prekladateľských služieb v oblasti španielskeho a anglického jazyka

Jedná sa o konsekutívne tlmočenie a odborné preklady v rôznych špecializovaných oblastiach, s pokrytím poskytovania služieb v rámci celej SR.

V oblasti prekladov a tlmočenia má spoločnosť už niekoľkoročnú tradíciu a výsledky na profesionálnej úrovni, čo potvrdzujú verní zákazníci, ktorí sa obracajú na našu spoločnosť už niekoľko rokov.

Profesionálny prístup zabezpečuje neustále zvyšovanie kvalifikácie, kontinuálne rozširovanie odbornej terminológie, špecializácia v nových odboroch, ako i sledovanie aktuálneho politicko-ekonomického diania v rámci krajín hovoriacich španielskym a anglickým jazykom.

Výhodou je i uspokojivé IT- vybavenie spoločnosti, ktoré zabezpečuje elektronické spracovanie dokumentov v rôznych programových podobách.

Naša spoločnosť neponúka len služby na vynikajúcej odbornej úrovni, ale i časovú flexibilitu a ústretovosť v podobe poskytnutia individuálnych cenových zvýhodnení v prípade dlhodobejších projektov v závislosti od objemu poskytovaných služieb.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu